Verwijdering van asbestdaken; nu met subsidie!

Foto: RVO

Verwijdering van asbestdaken; nu met subsidie!

Er is een nieuwe subsidieregeling opengesteld voor het verwijderen van asbestdaken. In tegenstelling tot eerdere regelingen geldt bij deze regeling niet de verplichting om het asbest door zonnepanelen te vervangen.

Aanvragers

Subsidie kan worden aangevraagd door degene die betaalt voor de verwijdering van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Subsidie

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Een aanvrager kan alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

Looptijd en voorwaarden

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december. Een aanvraag kan worden ingediend binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak. De belangrijkste voorwaarden voor de subsidie zijn:

  • De aanvrager is degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt.
  • De verwijdering van het asbestdak moet voltooid zijn in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
  • De aanvrager laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
  • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS komt een aanvraag niet in aanmerking voor subsidie.

 

Wilt u meer informatie over deze en/of andere subsidies? Neem dan contact met ons op: 026-2600000, iedere werkdag van 10.00 tot 16.00 uur.

 

Bron & foto: rvo.nl