Fiscaal voordeel voor stikstofreducerende bedrijfsmiddelen

De stikstofproblematiek raakt vele sectoren maar met name die van landbouw, industrie en verkeer. Wat kunt u als ondernemer doen om de stikstofdepositie te verminderen? De MIA\Vamil-regeling kan u daarbij helpen door fiscaal voordeel te bieden als u besluit stikstofreducerende bedrijfsmiddelen aan te schaffen. Landbouw De Milieulijst bevat verschillende bedrijfsmiddelen die emissies van ammoniak (een verbinding van stikstof en waterstof) […]

Lees meer

Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3

Het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) is het Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Voor POP3 is vanuit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO) € 765 miljoen beschikbaar gesteld. Dat is ongeveer € 110 miljoen per jaar. De Nederlandse overheid (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) levert een eigen bijdrage aan het programma van minstens […]

Lees meer