Fiscaal voordeel voor stikstofreducerende bedrijfsmiddelen

De stikstofproblematiek raakt vele sectoren maar met name die van landbouw, industrie en verkeer. Wat kunt u als ondernemer doen om de stikstofdepositie te verminderen? De MIA\Vamil-regeling kan u daarbij helpen door fiscaal voordeel te bieden als u besluit stikstofreducerende bedrijfsmiddelen aan te schaffen. Landbouw De Milieulijst bevat verschillende bedrijfsmiddelen die emissies van ammoniak (een verbinding van stikstof en waterstof) […]

Lees meer