Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE

Gaat u als Vereniging van Eigenaren (VvE) voor uw gebouw en appartement(en) maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. VvE’s kunnen nog gebruikmaken van de regeling tot en met 31 december 2019.

Let op, er is geen subsidie meer voor particulieren!

Subsidie is alleen voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties, voor de eigenaren die er zelf wonen en dus niet verhuren. Ook commercieel vastgoed binnen de VvE (bijv. winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie.

Voor de verduurzaming van VvE’s kunt u een laagrentende lening krijgen van het Nationaal Energiebespaarfonds in de vorm van een Energiebespaarlening.

Een VvE kan subsidie aanvragen voor (1 keer per vereniging):

  • Energieadvies (door een gecertificeerde energieprestatieadviseur) óf
  • Energieadvies met procesbegeleiding óf
  • MJOP met Energieadvies eventueel met procesbegeleiding.

Tip: Het heeft de voorkeur om voor renovatie eerst een energieadvies op te stellen voor het VvE-gebouw. Vraag  hiervoor een energieadvies subsidies aan.Daarnaast of vervolgens mag u als vereniging subsidie aanvragen voor: energiebesparende maatregelen, eventueel met aanvullende maatregelen of een zeer energiezuinig pakket. Deze subsidie moet u per gebouw aanvragen. 

Infographic SEEH varianten voor VvE's

Budget

Stand van zaken  –  29 april 2019

Voor Verenigingen van Eigenaren is het totaalbudget € 12 miljoen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw en € 2 miljoen voor MJOP, energieadvies en procesbegeleiding.

Subsidiebudget voor VvE’s

 Beschikbaar budgetAantal aanvragersSubsidie aangevraagdAantal verstrektSubsidie verstrekt
Energiebesparende maatregelen€ 12.000.000283€ 7.260.055269€ 4.179.683
Energieadvies, MJOP en procesbegeleiding€ 2.000.000133€ 313.505124€ 230.947

Subsidie voor energieadvies

Vraag eerst een energieadvies aan, eventueel in combinatie met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en/of procesbegeleiding. U krijgt daarmee inzicht in welke energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het beste resultaat en rendement geven. De subsidie voor advies vraagt u aan, nadat u de kosten heeft gemaakt.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Wilt u uw gebouw(en) voorzien van energiebesparende maatregelen? Voor het nemen van energiebesparende maatregelen verleent RVO.nl subsidie, voordat de maatregelen genomen worden. Het gemiddelde subsidiebedrag per koopwoning is maximaal € 20.000.

Adviesgesprek

Vraag een oriënterend adviesgesprek aan! Een goede voorbereiding is het halve werk. Voorkom teleurstelling en laat u eerst informeren voordat u een aanvraag doet. Daarom kunt u eerst een gratis oriënterend adviesgesprek aanvragen. Kies in het formulier “duurzaam” en vermeld in het vrije tekstveld “SEEH eerste adviesgesprek”. Vraag adviesgesprek aan.

Aanvragen

Of u nu advies aanvraagt, of een aanvraag doet voor energiebesparende maatregelen, u kunt uw aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Daar vindt u meer informatie over het aanvraagproces.

Let op:

  • Dien uw aanvraag voor de maatregelen in voordat u start met de renovatie van uw gebouw.
  • U moet minimaal 2 isolerende maatregelen uitvoeren in de bestaande thermische schil. De maatregelen moeten voldoen aan minimale isolatiewaarden en minimale oppervlakten. Kiest u voor de maatregelen dak- en/of vloer/bodemisolatie, dan moet u het gehele dak en/of de gehele vloer/bodem isoleren.
  • Dien uw aanvraag compleet in, dus inclusief de uitvoerdersformulieren. Let op dat u het juiste formulier opstuurt, dus niet het formulier ‘Verklaring Aannemer/Installateur VvE 10-15 jaar of 30 jaar’ van het Nationaal Energiebespaarfonds voor de Energiebespaarlening. 

Bereken uw subsidie

U kunt uw subsidie vooraf zelf berekenen. De berekening Subsidie energiebesparing eigen huis is ter informatie en geeft alleen een indicatie. Tip: Download de rekentool en sla deze eerst op op uw PC. De rekentool werkt niet op een IOS-platform (Apple).

Wet natuurbescherming

Bij sloop, nieuwbouw of werkzaamheden aan woningen en gebouwen moet u controleren of er geen beschermde soorten aanwezig zijn. Zoals vleermuizen, uilen, mussen, gierzwaluwen of planten. U moet hier rekening mee houden bij uw verbouwingsplannen.  Ga naar Wet natuurbescherming voor meer informatie.

Wilt u meer informatie over deze en/of andere subsidies? Neem dan contact met ons op: 026-2600000, iedere werkdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Bron: rvo.nl