Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3

Het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) is het Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland.

Voor POP3 is vanuit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO) € 765 miljoen beschikbaar gesteld. Dat is ongeveer € 110 miljoen per jaar. De Nederlandse overheid (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) levert een eigen bijdrage aan het programma van minstens hetzelfde bedrag.

Europese vlag

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Interactieve instructievideo POP3

In de instructievideo POP3 en LEADER krijgt u uitleg over de uitvoering, administratie en verplichtingen van uw subsidie. U ziet bijvoorbeeld hoe u een eindrapportage maakt of waar u uw vragen stelt als u er niet uitkomt.

Subsidies POP3

De volgende regelingen vallen onder de subsidies voor plattelandsontwikkeling:

Rijksregelingen

Provinciale regelingen

Bekijk welke POP3-subsidies u in uw provincie kunt of kon aanvragen:

Plattelandsontwikkelingsprogramma

Het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) maakt sinds 2000 deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Nederlandse uitwerking hiervan is het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Elke lidstaat moet een nationaal plan opstellen voor plattelandsbeleid. Dit plan moet de Europese Commissie goedkeuren.

POP3

De Europese Commissie heeft het nationaal plan van Nederland voor het POP3-programma 16 februari 2015 goedgekeurd. Het programma is gemaakt in een samenwerking van het Ministerie van Economische zaken, de 12 provincies en landbouw- en natuurorganisaties. POP3 richt zich op 5 thema’s:

  • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
  • Jonge boeren
  • Natuur en landschap
  • Verbetering van waterkwaliteit
  • LEADER (versterken landelijk gebied)

De provincies bepalen zelf op welke thema’s ze de nadruk leggen.

Wilt u meer informatie over deze en/of andere subsidies? Neem dan contact met ons op: 026-2600000, iedere werkdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Bron: rvo.nl