Investeringssubsidie voor duurzame energie

(ISDE): Investeringssubsidie duurzame energie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?

Aanvragen kan vanaf 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

De ISDE in 2017

Op 30 november 2016 informeerde Minister Kamp de Kamer (in een kamerbrief) over de SDE+. Daarin benoemde hij ook de plannen voor de  ISDE 2017. De regeling is in de Staatscourant gepubliceerd op 6 december 2016. Op 6 juni 2017 is de ISDE opnieuw gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe publicatie treedt in werking met ingang van 1 juli 2017. Dit houdt in dat alle aanvragen die per 1 juli 2017 worden ingediend, ook worden afgehandeld op basis van de publicatie van 6 juni 2017.

De ISDE is per 1 juli 2017 aangepast. Een overzicht van de wijzigingen:

  1. Doelgroep: Ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak kunnen subsidie aanvragen.
  2. Warmtepompen: De subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp zijn gewijzigd. Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW.
  3. Budget: Het budget voor 2017 wordt opgehoogd van €70 miljoen naar €90 miljoen euro.
Voor alle aanvragen die op of na 1 juli binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden. In de Toelichting van de gewijzigde Regeling worden de wijzigingen uitgelegd.

Op 6 juni jongstleden is een wijziging gepubliceerd voor de ISDE.  Deze wijziging treedt in werking per 1 juli 2017. Voor lucht-waterwarmtepompen tussen de 4 en 9 kW betekent dit dat het subsidiebedrag wordt verlaagd. Gezien de korte termijn tussen publicatie en inwerkingtreding van de wijziging, wordt rekening gehouden met de datum van aankoop bij de beoordeling van de aanvragen. Indien u aantoont (door een bijlage bij de aanvraag) dat u voor 1 juli de verplichting bent aangegaan, heeft u bij een aanvraag na 1 juli daarom nog recht op het hogere subsidiebedrag.

Waarom deze subsidie?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

De laatste aanpassingen in de ISDE 2017 zijn op 6 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Hoeveel subsidie is er in 2017?

In 2017 is er € 90 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.

Stand van zaken – 30 juni 2017

Aanvragen
(2017)
Subsidieclaim
(schatting)
Totaal 11.969 € 39.800.000

Budgetclaim (schatting), uitgesplitst naar doelgroep en techniek – 31 mei 2017

ISDE aantal aanvragen particulieren

ISDE aantal zakelijk aanvragen

ISDE aanvragen en appareten naar doelgroep

Hernieuwde subsidieaanvraag bij uitputting budget

Er is een situatie mogelijk dat het subsidiebudget voor het jaar op is. U ontvangt dan een brief waarin  staat dat de subsidie niet wordt uitgekeerd vanwege uitputting van het budget. Vanaf dit moment heeft u 12 maanden de tijd om opnieuw uw aanvraag in te dienen. U kunt dan aanspraak maken op het beschikbare budget van het opvolgende jaar.

 

Wilt u meer informatie over deze en/of andere subsidies? Neem dan contact met ons op: 026-2600000, iedere werkdag van 10.00 tot 16.00 uur.

 

Bron & foto: rvo.nl