Innovatiekrediet; budget voor 2018 is verhoogd

Innovatiekrediet

Met het innovatiekrediet kunnen ondernemingen financiering aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve ideeën op technisch of klinisch gebied. Het gaat hierbij om grote projecten met minimale projectkosten van € 150.000,- die niet volledig door het bedrijf zelf gedragen kunnen worden.

Per 11 mei 2018 is het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten met € 10 miljoen verhoogd naar € 30 miljoen. Het budget voor technische ontwikkelingsprojecten blijft ongewijzigd vastgesteld op € 40 miljoen.

In 2018 blijven de budgetten voor klinische en technische projecten gescheiden.

Stand van zaken 2018
Voor technische ontwikkelingsprojecten is nog ruim voldoende budget beschikbaar en kunt u nog een aanvraag indienen. Het is daarbij belangrijk dat u een aanvraag voor een Innovatiekrediet compleet indient. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de aanvragen namelijk in volgorde van compleetheid.

Ook met de verruiming met € 10 miljoen is het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten flink overvraagd. Wij verwachten dat met de reeds in 2018 ingediende aanvragen de budgetverruiming spoedig zal zijn uitgeput. Voor nieuwe aanvragen voor klinische ontwikkelingsprojecten adviseren wij u eerst om contact met RVO.nl op te nemen.

Maximaal krediet
Anders dan voorgaande jaren is het maximale krediet voor klinische ontwikkelingsprojecten per 1 januari 2018 € 5 miljoen (dit was € 10 miljoen). Het maximale krediet voor technische ontwikkelingsprojecten blijft gehandhaafd op € 10 miljoen.

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is alleen bestemd voor bedrijven die niet voldoende financiële middelen hebben om een technisch of klinisch innovatieproject in zijn geheel te financieren. Het maakt niet uit of het een startend of gevestigd bedrijf betreft.

Ook is deze regeling niet voorbehouden aan het mkb: zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen komen in aanmerking. Wel verschillen de percentages van de ontwikkelingskosten die met het innovatiekrediet gefinancierd kunnen worden: kleine ondernemingen kunnen met het innovatiekrediet 45% van de ontwikkelingskosten van een project financieren, middelgrote ondernemingen 35% en grote ondernemingen 25%. Wanneer er sprake is van een samenwerkingsproject vallen deze percentages hoger uit.

Het is wel belangrijk dat u het aandeel van de projectkosten dat niet door het innovatiekrediet gefinancierd wordt zelf kunt dragen. Dit betekent dat samen met de financiering die u zelf draagt, het project en bedrijf met het innovatiekrediet gefinancierd is. Ook moet u in staat zijn om de noodzakelijke commercialiseringsactiviteiten te financieren.

Na afloop van het project moet u het krediet en de hierop berekende rente terugbetalen. De rente bedraagt voor nieuwe technische ontwikkelingsprojecten gewoonlijk 7% en voor nieuwe klinische ontwikkelingsprojecten 10%.

Voorwaarden

Project die in aanmerking willen komen voor het Innovatiekrediet moeten:

  • in technologisch opzicht vernieuwend zijn;
  • een uitstekend businessperspectief bieden;
  • passen bij de aard van uw onderneming;
  • een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse economie;
  • uniek zijn voor Nederland, Bonaire, St. Eustatius en Saba;
  • minimaal € 150.000 aan projectkosten met zich meebrengen;
  • zich bevinden in de fase tussen bewezen technische haalbaarheid en marktintroductie;
  • binnen 4 jaar afgerond zijn.

Wilt u meer informatie over deze en/of andere subsidies? Neem dan contact met ons op: 026-2600000, iedere werkdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Bron & foto: rvo.nl Foto: iStock